Server

Připojte se pomocí IP mc.mithrill.cz
Na serveru hraje 10 hráčů.

Discord

 Připojte se s odkazem discord.gg/Ys5gtNS9Rc
Na serveru je online uživatelů.
Nejzákladnější pravidla - pravidla jsou rozepsána v dalších kategorií
1.01 Připojením na server hráč souhlasí s tím,že pravidla četl a pravidlům serveru rozumí
1.02 Hráč je povinen dodržovat platné zákony České republiky a Slovenské republiky
1.03 Neznalost zákona a pravidel neomlouvá!
1.04 Co není zakázáno, neznamená, že je povoleno – chování hráčů musí odpovídat dobrým mravům
1.06 AT neodpovídá za krádeže. Nebude tedy řešit griefy mimo v res. Hráče si do své res pouštíte na vlastní zodpovědnost
1.07 Pokud se hráč za 35 dní nepřihlásí, bude res smazána
- Připojením na server hráč potvrzuje, že se seznámil s pravidly, pravidla četl a pravidlům rozumí
- Hráč je povinen dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky
- Neznalost pravidel a zákona neomlouvá!
- Chování hráče musí odpovídat dobrým mravům a zvykům
- Nejsou povoleny a nejsou trpěny projevy rasismu a nacismu, dále urážky jak hráčů, tak členů AT či extrémní názory. 
- Hráči nesmí mít nevhodné nicky a skiny (nahota, nacismus, urážky, nadávky)
- Hráči nesmí kopírovat nicky a skiny Admin Teamu a nesmí se za AT vydávat (pro nechápavé: platí i pro kopírování hlav, s vyjímkou Jurajové)
- Hráčům ani členům AT není povoleno nadávat, vyvolávat hádky, poňoukat a provokovat. Dále není povolený trollování. 
- Dále není povolen nick influencerů  (YT, tiktok apod.) a vydávat se za mě
- Hráč smí vlastnit pouze 1 herní účet. V případě sourozenců či dalších členů hrající na jedné IP - je nutné toto neprodleně oznámit adminteamu. 
- V případě více hráčů než 2, je nutné požádat o registraci dalších účtů adminteam.
- Změna účtu (převedení resky, peněz) je možná pouze v případě změny z warez na origo
- AT je pro hráče k řešení problémů, nejvyšší instancí je Admin, jehož slovo je konečné. Zvrátit rozhodnutí poté může jen Majitel. AT není ke givování itemů. 
- Jakákoliv pro A-team nepříznivá zpráva po upozornění je zakázána
- Co není zakázáno, neznamená, že je povoleno
- AT si vyhrazuje právo pravidla kdykoliv změnit i bez předchozího upozornění
- Pokud byl udělen trest (mute, ban apod.) je zakázáno obcházení banu připojením na jiný účet apod.
- Obcházení může vyústit v IPBAN.
- Chovejte se tak, jak chcete, aby se k vám chovali ostatní tzn. slušně 
 
- Hráč jako první má povinnost zřídit ochranu pozemku (/res). Pokud neví, jak ochranu vytvořit, lze požádat Admin team
- Přidání hráče do ochrany pozemku (/res padd) je POUZE na vlastní ZODPOVĚDNOST. AT neodpovídá za případné zničení residence, krádež věcí apod.
- Taktéž AT neodpovídá za ukradení/zničení věcí, které nebyly zabezpečeny ochranou pozemku (/res)
- Přesto je hráčům zakázáno ničit cizí stavby a krást či griefovat.
- V případě, že bude hráči odebrán přístup do res, nelze žádat po AT náhradu
- Dále se hráč musí zdržet FLOODOVÁNÍ *(psaní více jak tří stejných znaků po sobě např. ????, -- -- -_- , ahooooj) SPAMOVÁNÍ (více stejných zpráv po sobě v rozmezí 5ti minut*) a TAPETOVÁNÍ (více různých zpráv po sobě např. 
Ahoj
Jak se 
Máte
Co děláte) 
- Hráči není povoleno posílat reklamy na jiné servery či zmiňovat jen jejich názvy a to včetně psaní na cedulky či do /msg (např. pojď hrát na q*) 
- Hráči není povoleno vytvářet  složité redstone obvody, které by vedly k zatížení serveru a následných lagům
- Hráčům je zakázáno dožadovat se o věci, GM, OP, hlav a dalších itemů na AT. Byť i ze srandy. 
- Hráčům je přísně zakázáno používání cheatů, bugu, glitche hry, serveru nebo spigotu a programů, které ulehčují hru. Seznam povolených módů a launcherů je v bodě 8.
- Je povinností každého z hráčů nahlásit hráče, který výše uvedený bod porušuje. Jinak se vystavuje riziku trestu za utajování podstatných informací.
- Je zakázán /tpakill a vytváření pastiček na hráče. 
- Je zakázáno obestavět deathchesty hráčům, kteří zemřeli a jakkoliv jim bránit v získání zpět svých věcí
- Je zakázáno žádat o port na souřadnice. AT není letecká ani dopravní společnost.
- V residenci udržujte obvyklý počet zvířat v ohradě (tak, aby každý zvíře mělo alespoň dva bloky prostoru, max. 20 ks zvířat jednoho druhu moba) 
- V případě nedodržení obvyklého způsobu si AT vyhrazuje právo eliminovat příslušný počet zvířat bez náhrady pro hráče.
- Je zakázáno vyhledávání a využívání skulin v pravidlech nebo se pokoušet slovíčkařit.
- Residence je po 30ti dnech neaktivity smazána a nelze ji již vrátit
- Pokud hráč bude chtít převzít residenci jiného hráče, který již nehraje - je povinen vyžádat písemný souhlas majitele residence a předložit jako důkaz pro admin team
3. STAVBY
- Je zakázáno stavět v přírodě sloupy 1x1 ze všech materiálů či cestičky 1x1 blok 
- Je zakázáno se lepit stavbou a residencí na residenci jiného hráče. Residence musí být od sebe v rozmezí 50 bloků.
- Neplatí v případě, že byl udělený souhlas do chatu příslušným majitelem vedlejší residence či se jedná o residence jednoho hráče
- Je zakázáno stavět jakékoliv nevhodné stavby (jisté části lidského těla, znaky sekty či vyznání apod.)
- Dále nestavte nevzhledné stavby (kostky z hlíny, dům jen z jednoho materiálu)
- Je zakázáno stavět trapky na hráče a následně je na ně lákat
- Residence je po 30ti dnech neaktivity smazána a nelze ji již vrátit
- Zákaz staveb v netheru či endu


4. VIP
- Hráč zakoupením VIP podporuje provoz serveru a ani majitel, ani AT z něho nemá žádnou část pro vlastní spotřebu. Zakoupení VIP je brán jako dar pro financování serveru, zakoupení pluginů a jejich údržbu.
- Zakoupením VIP se hráč nezbavuje povinností dodržovat pravidla
- Hráč, který zakoupil VIP by neměl poskytovat své výhody hráčům bez VIP, a to především:
           *Prodejní prostor na warpu 
           *Oprava nástrojů
           * Kity
- Warp lze poskytnout pouze na hotovou a dobře vypadající místnost (žádná hliněná nebo dřevěná kostka)
- V případě warpu pro obchod, obchod musí mít již alespoň 5 prodejních beden připravených k nákupu.
5. SPAWNERY A MOBTRAPKY
- Hráč má možnost vytvořit si vlastní trapku nebo získat  spawner nebo využít oficiální /warp xpfarma
- 2 a více spawnerů musí být postaveny v jednom chunku (F3+G pro zjištění ohraničení) - platí především pro plánované mob trapky
- U spawner farem je zakázáno stát AFK v případě, že není zajištěný autokill (např. magma blocky apod.) 
- Moby do spawnerů zajišťuje AdminTeam. Položte spawner na plánované místo a napište jakého moba si přejete.
- Jednou položený spawner již nelze posouvat
- Spawner nelze dále měnit, pokud ze základního byl již jednou změněn
- Do spawneru lze přidat pouze následující moby:
Chicken, Cave Spider, Creeper, Donkey, Moshroom, Pig, Rabbit, Sheep,Magma Cube, Skeleton, Spider, Stray, Zoglin, Zombie


6. OBCHODOVÁNÍ A /WARP BLESAK
- Hráčům je přísně zakázáno prodávat fake itemy v /ah, schválně je přejmenovávat a vydávat za cokoliv jiného.
- Pokud je item pojmenován např. Čertovské botičky a je poznat, že se jedná o boty, není problém. 
- Je přísný zákaz scamu (důkazní břemeno nese stěžovatel). 
- AT nezodpovídá za domluvené obchody mezi hráči. 
- Ceny itemů je v moci hráče. Jediné platné pravidlo je, že spawner NESMÍ BÝT prodán za méně než 50 tisíc. 
- Hráči vlastnící VIP Baron a hráči bez VIP a warpu mohou získat stánek na oficiálním warpu /warp trziste
- Pokud bude zakoupen stánek na tržišti hráčem s VIP či warpem, bude mu bez náhrady odebrán
- Na /warp blesak je možné umístit itemy, které již nepotřebujete
- Je přísně zakázáno doplňovat pomocí itemů z blešáku vlastní obchody, blešák je určen pro hráče, kteří potřebují věci k přežití a je zakázáno z něho získávat profit.
*

7. EVENTY A PVP
Eventy se zpravidla dělají při 25ti online hráčích. Pokud není vyslovený opak, platí následující pravidla:
-    Přísný zákaz ukládání /sethome a používání /home
-   Zkoušení příkazů typu /ec apod.
-   V eventech není povoleno využívat výhod typu /Fly, /Speed, /God
-    Další pravidla mohou být upřesněna při eventu
-    Je zakázáno se dožadovat teleportu na určité místo (tzn. i v případě úmrtí)
-   Pokud byl hráč vyřazen, nesmí se vracet přes /back ani /tpa
-   Na eventy je nutné se připojit BEZ VĚCÍ. Proto AT nenese odpovědnost za ztrátu věcí během eventu.
-   Chovejte se ke všem ohleduplně 
-   Hráč nesmí používat ani jiné teleportace např. enderperlu či chorus fruit
-   Pokus o probugování skrz stěny eventu je trestné
-   Tam kde není přímo připravená místnost na sledování, je sledování zbytku eventu nepovolené. 
-   Není potřeba se strkat ani shazovat z bloků, pokud to není podstata eventu
-   Pokud hráč oznámí, že v PVP končí, je povinnost ho nechat odejít bez útoku přes /rtp. Avšak v případě, kdy hráč, který oznámí konec znovu zaútočí, bude potrestán za blafování.
-  Pokud hráč zemře, má min. 15 vteřin na to, aby posbíral svoji deathchest a ostatní hráči nesmí na něj útočit a bránit v možnosti si svoji chest vybrat.
- Přísný zákaz využívání cheatů typu Kill Aura a další.
- V PVP aréně je zákaz používání minimap.