hráčů online
Zkopírování IP
Vítejte na našem webu. Snad najdeš zde vše potřebné!

Pohádka o tom, jak Mithrill světa spatřil
Téma založil Chlachta

Chlachta

Chlachta

Admin
Unconfirmed Member
Zaregistrován
26 Feb 2021
Naposledy spatřen
05 Jul 2023
Témat
39
Příspěvků
41
IGN
Chlachta

Byla jednou jedna pohádka, ve které žilo bylo králoství ShniléMasoCraft. 

A jak už to v pohádkách bývá, i toto králoství bylo zaÄarováno! Zlý ÄŒernokněžník K, který musel tvrdÄ› pracovat, bez nároku na mzdu a honoráÅ™ za scénáÅ™, těžce onemocnÄ›l rýmiÄkou a server opustil. Ponechal lid ve svém království svému osudu. A tak stateÄný rytíÅ™ R, který byl tajným mafiánem v pozadí celou dobu trvání království, osedlal svého oÅ™e KoÅ™e a vyrazil spasit svÄ›t.  Dusot konÄ› se nesl údolím, klapot kopyt poté na dláždÄ›ných cestách vedoucí ke královské pokladnici. Kruci! Byla plná!! Lid nepÅ™estával platit danÄ›. Neuvěřitelné, pomyslel si rytíÅ™. "ÄŒas to napravit" pronesl rytíÅ™ nahlas a oblepil pomocí Herkulesu svého konÄ› lesklým kovem. 

Inu takto lesklý, vyjel z pokladnice do poledního slunce. ZáÅ™ odrážející se od mincí na koni svolal lid, který se podivoval nad hrou svÄ›tel. Dav onÄ›mel úžasem. RybáÅ™ O a chudý rolník J vytáhli své vidle a rytíÅ™e vyhnali z království. Nikdo, nikdo jim nebude krást Äas na polední pauzu. 

Zbylý lid na tím kroutil hlavou a šli dojíst své sendviÄe z hlíny a listí, než bude Äas opÄ›t vyrazit těžit bitcoiny. Mezitím potulný mnich N se toulal královskou krajinou. Podivoval se nad chybami , které nalezl. I růže nad sebou ukazovala ERROR 404. PootoÄil se a strom, který kdysi býval chloubou celých luhů a hájí, se zahalil do Äernorůžových kostek. Doplazil se žízniví k bránÄ› království  ShniléMasoCraft, zaklepal na mohutnou bránu. Ozvala se těžká rána, jak dveÅ™e ztěžka dopadly na zem a klika zůstala mnichovi v rukou. 

"Tak takhle by to nešlo" zabrblal si pod své vousy, shodil ošunťělý plášÅ¥, vykoupal se v Å™ece Perwoll, namydlil se Lanzou a pÅ™ed lidem ShniléMasoCraftu stanul jako nikdo jiný, než Gandal Bilý. Povolal své spoleÄníky prstenu a spoleÄnÄ› probádali upadající mÄ›sto. A co neobjevili?! NIC! Tedy nic jiného než velmi vzácný kov, který ani Aragorn neumÄ›l pojmenovat. A tak do nÄ›j zabalili Gimliho a svrhli ho z nejvÄ›tší hory království - Barák Dům a žasli. Nejenže se Gimli ani nerozplácnul víc široký než dlouhý, dokonce mu to bÄ›hem letu sestavilo Elytry a pÅ™ipravilo lehké pÅ™istání do rozestlané postele. A tak bylo jasno. Pojmenovali království Mithrill , po vzácném kovu, který zde nalezli.

 

x2
Chlachta · před 3 lety · Poslední úprava: před 3 lety